Riverside & Ukrainahjälpen

Bankgiro 5852-3093

SWISH 123 206 26 44

Historia & Nutid, hur enskilda individer gör stor skillnad. Här kommer först en historisk tillbakablick och nedan kan du läsa om den aktuella krishjälpen till Ukraina.

RiversideSwedish Ukrainian Partnership Association

Bakgrund

Första kontakten med Chernivtsi etablerades 1992 via en privat resa dit efter barnutbyte genom Svenska Scoutrådets försorg. Efter detta har ytterligare 20 resor (2004) till Chernivtsi genomförts. De första var väldigt strapatsrika med ingredienser av osannolik äventyrskaraktär för en västerlänning. Internet och e-post har minskat avstånden betydligt. 1994 tog ett brev ca 10 dagar i ena riktningen – om det kom fram!

Ukraina blev självständigt 1991 till följd av Sovjetunionens sönderfall. Den nedåtgående spiralen i samhället fortsatte under första halvan 90-talet. Efter detta genomgick landet succesivt förändringar till det bättre på alla områden. Internet har möjliggjort kommunikationen med resten av Europa. Hus som inte varit renoverade sen 1940 har fått ansiktslyftningar. Vägnätet som var en katastrof 1991 har succesivt moderniserats

Efter devisen människor kan hjälpa människor startade vi på sjukhuset i Ängelholm 1994 ett kunskapsöverföringsprojekt mot Medicinska fakulteten i Chernivtsi, Ukraina. Staden har ca 250 000 invånare och är centralort i Bukovinia i Västukraina. Regionen har ca 1 milj. invånare vilket är ca 2% av befolkningen i Ukraina. Avståndet från Ängelholm till Chernivtsi är ca 175 mil.

Kärngruppen i kunskapsöverföringsprojektet bildade 1996 en förening: Riverside som hade som sitt enda syfte att verka med kunskapsöverföring samt att med små medel bidra till stora förbättringar i den medicinska situationen i Chernivtsi. Kunskapsöverföringsprogrammet fick mellan 1996 och 2004 ekonomiskt stöd från Östeuropakommitteen vid Socialstyrelsen. Den enda kritik vi fick var att vi var för billiga. De läkare som har haft möjlighet att delta i kunskapsöverföringsprojektet via Riverside har vid flera tillfällen betonat vikten av den personliga utveckling de genomgått under de få veckor av kunskapsutbyte de deltagit i. Flera har senare uppnått positioner i överordnad ställning i hemlandet och i Riverside har vi kunnat konstatera att deras ledarskap är påverkat av kunskapsutbytet.

Genomförande

Femton resor av biståndskaraktär genomfördes under åren 1993-2004 och då hade 30 ukrainska läkare deltagit i kunskapsutbyte vid sjukhuset i Ängelholm sammanlagt 40 gånger.

Läkare har varit på anestesi-, barn-.gastroenterolog- kardiolog-, kirurg-, kvinno-, neurolog- ortoped-, psykiatriska, urolog-, ögon-, och öron-näsa-hals kliniken.

Samtliga som deltog i programmet har gjort stora kunskapslyft. De bidrog till att synsättet på Västeuropa och dess värderingar successivt implementerats och idag har man samma medicinska värderingar som resten av Europa.

Riverside var medarrangör i två konferenser 1996 och 2000 samt ett seminarium 1997.

Bengt Sturesson har deltagit i ytterligare två konferenser 1995 och 1999.

2002 utnämndes Bengt Sturesson till Honourary Member of the Academic Council vid Bukovinian State Medical Council

2003 samlade vi in medel och skänkte 3 begagnade ambulanser till ambulansverksamheten i Chernivtsi.

Efter 2004 har kunskapsöverföringsprogrammet fortsatt utan extern finansiering. Ortopedkliniken i Ängelholm som numera är Aleris specialistvård har haft ett fortsatt utbyte med ”Swedish Ukrainian Medical Center” som grundades av en av läkarna som utbildats i projektet. Hans namn är Yaroslav Vasilchishin. Han började med två tomma händer men driver nu ett av landets finaste och mest högkvalitativa sjukhus Angelholm. Angelholm invigdes 2015 av Sveriges ambassadör Andreas von Beckerath.

Sjukhuset Angelholm i staden Chernivtsi, sydvästra Ukraina. Byggdes och invigdes 2015.

När kriget i Ukraina plötsligt utbröt befann sig Yaroslav hos släktingar i Berlin och veckan som kom var det planerat att hans familj skulle till Sverige och besöka sina goda vänner och tillika kollegan Bengt Sturesson och hans fru Eva.

Istället blev det en akut insats som snabbt organiserades för att få tag i hjälp till sina landsmän.

Med denna bakgrund har nu Föreningen Riverside reaktiverats och kommer fortsätta stötta Ukrainas folk genom dessa väl etablerade kontakter.

Hjälpresa nr 1 den 2 mars

Första leveransen rullar söderut från Ängelholm. På kort tid har vänner och bekanta till Eva och Bengt samt ett facebookinlägg som delades drygt 40 gånger och flera enskilda kraftinsatser med att inventera och skaffa fram nytt och begagnat sjukvårdsmateriel kunnat komma till Ukraina. TACK till var och en av er!

2 mars

Yaroslav, hans dotter Victoria samt Bengt med första leveransen medicinsk utrustning till Ukraina den 2 mars 2022.
En bil med begagnad sjukvårdsutrustning samt förbrukningsmateriel för att kunna möta det enorma behovet just nu i krigsdrabbade Ukraina.

Hjälpresa nr 2 den 12 mars

Bengt har under veckan som gått fortsatt att arbeta genom flera av sina nätverk. Fordon har lånats, och en av Riversides medlemmar, Leif Persson körde tillsammans med Bengt söderut. Utsträckta händer har fått hjälp. Både praktiska lösningar och ekonomiskt gick även denna resa att genomföra. Rögle BK, för vilka han arbetat som läkare åt genom lika många år som han hjälpt Ukraina ville också hjälpa till att hjälpa.

www.roglebk.se

Rögles engagemang uppmärksammades av Helsingborgs Dagblad som skrev en artikel och besökte Bengt där han till vardags arbetar, på Aleris specialistklinik i Ängelholm. (klicka på länken nedan för att läsa).

https://www.hd.se/2022-03-06/snabba-puckar-nar-roglelakaren-stottar-ukraina?fbclid=IwAR0cshTJsu7DGjqqnQUPF7877K48zyxeRTz3XL2Rm0vvX1owL0N7og3146I

Således levererades återigen materiel till akutsjukvården som nu är i ett enormt stort behov av hjälp utifrån.

Leif och Bengt på hjälpresa nr 2.

Hjälpresa nr 3 den 19 mars.

Flemming Larsen och hans firma Budcom.se hjälper nu med transporten av material. De hade sett hur arbetet satt igång och ville bidra med de som företaget gör bäst; transport.

I tacksamt samarbete med företaget Budcom.se

Bilen är nu packad och rullar söderöver imorgon med mer förbrukningsmaterial till akutsjukvården i kriget. Åke Kronvall och Leif Persson är huvudansvariga för att få iväg material denna gång.
Till var och en på Aleriskliniken som hjälpt till i stort och smått; TACK! Och till alla andra som hjälper till, Tack!!

Bengt med bilen som Flemming stöttar med.
När Jaroslav tar material vidare för distrubition kör han i bil med svensk och Ukrainsk flagg och info om att de stöttas av Riverside.

Föreningen Riversides reaktivering

Tisdagen 22/3 var det ett uppstartsmöte med officiell reaktivering av den Svensk Ukrainska hjälpföreningen Riverside. Gamla medlemmar och några nya som tillkommit samlades och startade upp kommunikationskanaler och planering framåt. Beslut togs om att hjälp ska bedrivas genom föreningen för att ge akut hjälp under och efter kriget för att stötta det Ukrainska folket och deras medicinska personal att kunna bedriva sjukvård.

Hjälpresa nr 4 genomfördes 2 april.

Genom Riverside fortsätter materiel att insamlas, gemensamma krafter planera och organisera för att få hjälpen via Jaroslav till sjukvården i Ukraina, och till platser där den behövs som mest.

Återigen ställer Flemming Larsen från Budcom.se upp med transporthjälp. Herbert Franzen och hans son Carl såg denna gång till att materiel levererades. Det blev många kilo materiel för att kunna operera frakturer, så kallad extra fixation, där stag och skruvar är de viktiga delarna och något som kunde skakas fram från olika kliniker i Sverige.

På Aleris i Ängelholm gjordes materielet i ordning av sterilpersonal och operationssjuksköterskor så att det blir direkt brukbart i Ukraina.

Hjälpresa nr 5 genomfördes 7-8 maj

Hjälpresa nr 6

Den 17-19 juni kom Yaroslav Vasilchishin till Ängelholm. Denna gång kunde vi skicka stora mängder ortopediskt operationsmateriel som vi fått från Norrköping och Västerås. Stort Tack till dessa kliniker och kolleger som delar med sig!

Svenska och Ukrainska flaggorna pryder sjukhusets logotyp.