Föreningen Riverside & Ukrainahjälpen

Bankgiro 5852-3093

SWISH 123 206 26 44

Historia & Nutid, hur enskilda individer gör stor skillnad. Här kommer först en historisk tillbakablick och nedan kan du läsa om den aktuella krishjälpen till Ukraina.

RiversideSwedish Ukrainian Partnership Association

Bakgrund

Första kontakten med Chernivtsi etablerades 1992 via en privat resa dit efter barnutbyte genom Svenska Scoutrådets försorg. Efter detta har ytterligare 20 resor (2004) till Chernivtsi genomförts. De första var väldigt strapatsrika med ingredienser av osannolik äventyrskaraktär för en västerlänning. Internet och e-post har minskat avstånden betydligt. 1994 tog ett brev ca 10 dagar i ena riktningen – om det kom fram!

Ukraina blev självständigt 1991 till följd av Sovjetunionens sönderfall. Den nedåtgående spiralen i samhället fortsatte under första halvan 90-talet. Efter detta genomgick landet succesivt förändringar till det bättre på alla områden. Internet har möjliggjort kommunikationen med resten av Europa. Hus som inte varit renoverade sen 1940 har fått ansiktslyftningar. Vägnätet som var en katastrof 1991 har succesivt moderniserats

Efter devisen människor kan hjälpa människor startade vi på sjukhuset i Ängelholm 1994 ett kunskapsöverföringsprojekt mot Medicinska fakulteten i Chernivtsi, Ukraina. Staden har ca 250 000 invånare och är centralort i Bukovinia i Västukraina. Regionen har ca 1 milj. invånare vilket är ca 2% av befolkningen i Ukraina. Avståndet från Ängelholm till Chernivtsi är ca 175 mil.

Kärngruppen i kunskapsöverföringsprojektet bildade 1996 en förening: Riverside som hade som sitt enda syfte att verka med kunskapsöverföring samt att med små medel bidra till stora förbättringar i den medicinska situationen i Chernivtsi. Kunskapsöverföringsprogrammet fick mellan 1996 och 2004 ekonomiskt stöd från Östeuropakommitteen vid Socialstyrelsen. Den enda kritik vi fick var att vi var för billiga. De läkare som har haft möjlighet att delta i kunskapsöverföringsprojektet via Riverside har vid flera tillfällen betonat vikten av den personliga utveckling de genomgått under de få veckor av kunskapsutbyte de deltagit i. Flera har senare uppnått positioner i överordnad ställning i hemlandet och i Riverside har vi kunnat konstatera att deras ledarskap är påverkat av kunskapsutbytet.

Genomförande

Femton resor av biståndskaraktär genomfördes under åren 1993-2004 och då hade 30 ukrainska läkare deltagit i kunskapsutbyte vid sjukhuset i Ängelholm sammanlagt 40 gånger.

Läkare har varit på anestesi-, barn-.gastroenterolog- kardiolog-, kirurg-, kvinno-, neurolog- ortoped-, psykiatriska, urolog-, ögon-, och öron-näsa-hals kliniken.

Samtliga som deltog i programmet har gjort stora kunskapslyft. De bidrog till att synsättet på Västeuropa och dess värderingar successivt implementerats och idag har man samma medicinska värderingar som resten av Europa.

Riverside var medarrangör i två konferenser 1996 och 2000 samt ett seminarium 1997.

Bengt Sturesson har deltagit i ytterligare två konferenser 1995 och 1999.

2002 utnämndes Bengt Sturesson till Honourary Member of the Academic Council vid Bukovinian State Medical Council

2003 samlade vi in medel och skänkte 3 begagnade ambulanser till ambulansverksamheten i Chernivtsi.

Efter 2004 har kunskapsöverföringsprogrammet fortsatt utan extern finansiering. Ortopedkliniken i Ängelholm som numera är Aleris specialistvård har haft ett fortsatt utbyte med ”Swedish Ukrainian Medical Center” som grundades av en av läkarna som utbildats i projektet. Hans namn är Yaroslav Vasilchishin. Han började med två tomma händer men driver nu ett av landets finaste och mest högkvalitativa sjukhus Angelholm. Angelholm invigdes 2015 av Sveriges ambassadör Andreas von Beckerath.

Sjukhuset Angelholm i staden Chernivtsi, sydvästra Ukraina. Byggdes och invigdes 2015.

När kriget i Ukraina plötsligt utbröt befann sig Yaroslav hos släktingar i Berlin och veckan som kom var det planerat att hans familj skulle till Sverige och besöka sina goda vänner och tillika kollegan Bengt Sturesson och hans fru Eva.

Istället blev det en akut insats som snabbt organiserades för att få tag i hjälp till sina landsmän.

Med denna bakgrund har nu Föreningen Riverside reaktiverats och kommer fortsätta stötta Ukrainas folk genom dessa väl etablerade kontakter.

2024 börjar med en rapport hur Protesfonden nu hjälpt många att få nya ben!

Riversides protesfond

Under 2023 har det hänt mycket kring möjligheterna att hjälpa amputerade krigshjältar i Ukraina. 

En bild som visar diagram, text, karta, Plan

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar person, klädsel, inomhus, fotbeklädnader

Automatiskt genererad beskrivning

1 . Lokalfrågan.  Angelholms sjukhus har köpt en byggnad alldeles intill sjukhuset. Den skall innehålla vårdavdelning för krigsskadade inklusive operationssal samt en avdelning för ortopedteknisk behandling. Arkitekterna i Ukraina har gjort sin del och vi har fått hjälp av en ingenjör på Aktiv Ortopedteknik i Sverige. Just nu pågår den byråkratiska processen i Chernivtsi innan renoveringen av byggnaden kan starta. 

En bild som visar klädsel, person, leende, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

2. Två intresserade män, den ena en kunnig sjuksköterska med bred kompetens, den andra bilmekaniker med fantastiska händer påbörjade en snabbutbildning till ”barfotaprotestekniker”. 

Dom har under 2023 varit en månad på en protesverkstad i Berlin och två veckor i september på Aktiv Ortopedteknik (protesverkstad) i Västerås. 

3. En modig protesingenjör från ett protesföretag i Berlin, som själv har protes har tagit sig till Chernivtsi och assisterat ”våra” grabbar i den praktiska utbildningen.

4. På ett nyöppnat rehabcenter 50 km från Chernivtsi har man tagit avgjutningar i första omgången på 11 soldater i December 2023. Tillverkningen av hylsor och proteser fick ske i Berlin och anpassning av proteserna har sen gjorts på rehabcentret utanför Chernivtsi. 

5. Ytterligare 20 proteser är nu under tillverkning. De beräknas genomgå utprovning och anpassning andra halvan av januari 2024. Och sen rullar det på.

6. Protesfonden som hade ca 600 K har kunnat användas. De första 12 proteserna kostade ca 280 K. Nu håller vi på med 20 proteser till och vi behöver samla in mer pengar till fonden. 

Han får ukrainska soldater på benen igen

Helsingborgs Dagblad 24 december 2023

Bengt Sturesson har bidragit med medicinskt stöd och utbildningsinsatser i Ukraina under decennier. Han har utbildat ukrainska läkare och 2015 slog sjukhuset ”Medical center Angelholm” upp portarna i staden Chernivtsy.Bild: Niklas Gustavsson

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tusentals människor skadats och tvingats till amputation – så många att proteserna inte längre räcker till. Kunskapen om ortopedteknik är dessutom dålig, enligt Bengt Sturesson, ortoped vid Aleris på Ängelholms sjukhus.

– Protesförsörjning har inte varit en prioriterad del av den ukrainska sjukvården, så vi förstod att något måste göras.

Behovet av proteser är stort till följd av kriget. Nu storsatsar Bengt Sturesson på en ny klinik i Ukraina för att hjälpa amputerade.Bild: Niklas Gustavsson

Annons

Han har besökt Ukraina ett 80-tal gånger sedan 1990-talet och varit med och byggt upp sjukhuset ”Medical center Angelholm” i landets värsta del. Här får krigsskadade soldater nu hjälp med operation och rehabilitering.

Allt fler ukrainare är nu i behov av protes och det saknas resurser.

– När kriget startade började vi samla in pengar till medicin och hjälpmedel. Det behovet har minskat, nu måste vi tänka om och tänka nytt.

Bengt Sturesson har varit läkare sedan 1980-talet och arbetar idag som ortoped vid Aleris i Ängelholm.Bild: Niklas Gustavsson

Bengt Sturesson startade en ny insamling i början av året. Riverside protesfond har nu samlat in drygt 600 000 kronor i Ängelholmsområdet. Pengar som gjort att flera ukrainska soldater som tvingats till amputation nu kan gå igen. Hittills har elva män fått nya benproteser.

– Det är fantastiskt bra och det här är bara början, säger Bengt Sturesson.

Proteserna tillverkas i Berlin och fraktas sedan till Ukraina.Bild: Niklas Gustavsson

Bakom det livsavgörande arbetet på plats står två ukrainska män: en sjuksköterska och en billackerare. Genom en snabbutbildning på en protesverkstad i Berlin och Västerås är de nu i full gång med att hjälpa sina landsmän tillbaka till livet.

– Den ena kunnig med bred kompetens, den andra med fantastiska händer, säger Bengt Sturesson.

I teamet finns även en protesingenjör. Avgjutningarna görs i Ukraina, proteserna tillverkas i Berlin och fraktas sedan tillbaka till landet igen.

– Normalt tar det en vecka att lära sig gå med en protes. Men de här männen lär sig gå på en dag. Det är oerhört viktigt att hjälpa dem tillbaka efter kriget.

Läkaren Bengt Sturesson visar bilder på ukrainska män som spricker upp i stora leenden. Män som förlorat ett ben och nu äntligen kan gå igen.

Soldaten Danylo Serhiyovych Biklyan skadades i våras och förlorade vänster ben. Han har genomgått 14 operationer.Bild: Bengt Sturesson

När kriget väl tar slut en dag återstår ett stort hjälpbehov hos de skadade som tvingats till amputation, enligt Bengt Sturesson. Att vara amputerad innebär en livslång behandling och uppföljning.

– Om du är 25 år när du får protes behöver du åtskilliga proteser under ditt liv, runt ett 20-tal. Stumpen tunnas ut under livet i takt med att muskelmassan avtar.

Bengt Sturesson arbetar till vardags på Aleris i Ängelholm. Idag är han 68 år och viger stor del av sin tid åt hjälpinsatser i Ukraina.Bild: Niklas Gustavsson

Under nästa år intensifieras arbetet i de nya lokalerna intill sjukhuset ”Medical center Angelholm”, där operationssalar och en avdelning för ortopedteknisk vård och verkstad ska etableras.

– Människor kan hjälpa människor. Det här är verkligen från folk till folk, eftersom det inte finns några utgifter och det här är ideell verksamhet. Det här är bara början till en verksamhet som är oerhört viktig, säger Bengt Sturesson.

Hjältar som försvarat Ukraina och Europa men förlorat ett ben.

Hjälpresa nr 1 den 2 mars

Första leveransen rullar söderut från Ängelholm. På kort tid har vänner och bekanta till Eva och Bengt samt ett facebookinlägg som delades drygt 40 gånger och flera enskilda kraftinsatser med att inventera och skaffa fram nytt och begagnat sjukvårdsmateriel kunnat komma till Ukraina. TACK till var och en av er!

2 mars

Yaroslav, hans dotter Victoria samt Bengt med första leveransen medicinsk utrustning till Ukraina den 2 mars 2022.
En bil med begagnad sjukvårdsutrustning samt förbrukningsmateriel för att kunna möta det enorma behovet just nu i krigsdrabbade Ukraina.

Hjälpresa nr 2 den 12 mars

Bengt har under veckan som gått fortsatt att arbeta genom flera av sina nätverk. Fordon har lånats, och en av Riversides medlemmar, Leif Persson körde tillsammans med Bengt söderut. Utsträckta händer har fått hjälp. Både praktiska lösningar och ekonomiskt gick även denna resa att genomföra. Rögle BK, för vilka han arbetat som läkare åt genom lika många år som han hjälpt Ukraina ville också hjälpa till att hjälpa.

www.roglebk.se

Rögles engagemang uppmärksammades av Helsingborgs Dagblad som skrev en artikel och besökte Bengt där han till vardags arbetar, på Aleris specialistklinik i Ängelholm. (klicka på länken nedan för att läsa).

https://www.hd.se/2022-03-06/snabba-puckar-nar-roglelakaren-stottar-ukraina?fbclid=IwAR0cshTJsu7DGjqqnQUPF7877K48zyxeRTz3XL2Rm0vvX1owL0N7og3146I

Således levererades återigen materiel till akutsjukvården som nu är i ett enormt stort behov av hjälp utifrån.

Leif och Bengt på hjälpresa nr 2.

Hjälpresa nr 3 den 19 mars.

Flemming Larsen och hans firma Budcom.se hjälper nu med transporten av material. De hade sett hur arbetet satt igång och ville bidra med de som företaget gör bäst; transport.

I tacksamt samarbete med företaget Budcom.se

Bilen är nu packad och rullar söderöver imorgon med mer förbrukningsmaterial till akutsjukvården i kriget. Åke Kronvall och Leif Persson är huvudansvariga för att få iväg material denna gång.
Till var och en på Aleriskliniken som hjälpt till i stort och smått; TACK! Och till alla andra som hjälper till, Tack!!

Bengt med bilen som Flemming stöttar med.
När Jaroslav tar material vidare för distrubition kör han i bil med svensk och Ukrainsk flagg och info om att de stöttas av Riverside.

Föreningen Riversides reaktivering

Tisdagen 22/3 var det ett uppstartsmöte med officiell reaktivering av den Svensk Ukrainska hjälpföreningen Riverside. Gamla medlemmar och några nya som tillkommit samlades och startade upp kommunikationskanaler och planering framåt. Beslut togs om att hjälp ska bedrivas genom föreningen för att ge akut hjälp under och efter kriget för att stötta det Ukrainska folket och deras medicinska personal att kunna bedriva sjukvård.

Hjälpresa nr 4 genomfördes 2 april.

Genom Riverside fortsätter materiel att insamlas, gemensamma krafter planera och organisera för att få hjälpen via Jaroslav till sjukvården i Ukraina, och till platser där den behövs som mest.

Återigen ställer Flemming Larsen från Budcom.se upp med transporthjälp. Herbert Franzen och hans son Carl såg denna gång till att materiel levererades. Det blev många kilo materiel för att kunna operera frakturer, så kallad extra fixation, där stag och skruvar är de viktiga delarna och något som kunde skakas fram från olika kliniker i Sverige.

På Aleris i Ängelholm gjordes materielet i ordning av sterilpersonal och operationssjuksköterskor så att det blir direkt brukbart i Ukraina.

Hjälpresa nr 5 genomfördes 7-8 maj

Hjälpresa nr 6

Den 17-19 juni kom Yaroslav Vasilchishin till Ängelholm. Denna gång kunde vi skicka stora mängder ortopediskt operationsmateriel som vi fått från Norrköping och Västerås. Stort Tack till dessa kliniker och kolleger som delar med sig!

Svenska och Ukrainska flaggorna pryder sjukhusets logotyp.

Donationer

En donation har kommit från Ängelholm Rönne Rotary. De har skänkt 30 000 kr till Riversides arbete i Ukraina. Dan Christensson var på plats och tog emot checken.


En stor donation har dessutom inkommit från en privatperson. Pengarna är öronmärkta till proteser för de krigsskadade.


Arbetet med en ny ortopedisk verkstad i Urkraina börjar ta form.

Aktiv Ortopedi i Sverige har engagerats och under sensommaren tagit emot två medarbetare från sjukhuset Angelholm i Ukraina. Sveriges Radio P4 har sänt ett mindre inslag om detta. Ortopedteknikerna ska lära sig mer om protestillverkning och tillpassning. Riverside har genom Bengt Sturesson fått kontakt med kliniken i Västerås där utbildningen genomförts.

7-8 oktober kördes ännu en full bil ner till Yaroslavs omlastningsplats i Berlin. Anna och Birger var ansvariga för denna hjälpresa. Mer medicinsk utrustning är nu på väg till de som kämpar för Ukraina 🇺🇦.